มุทิตาผู้อำนวยการ
vision-sothorn
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 2564
กยศ
2
3
5
4
6
มุทิตาผู้อำนวยการ
มุทิตาผศ วิเชียร2
vision-sothorn
administrator
QA2564
กยศ
ป้ายเว็บ ITSothorn (1)
ป้ายเว็บ ITSothorn (2)
previous arrow
next arrow

ผลิตบัณฑิต

หลักสูตร

4 หลักสูตร

บริการวิชาการ

อบรม ประชุม

อบรม ประชุม

ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ธรรมาภิบาล ITA

ITA BBC MCU

ธรรมาภิบาล ITA

ทะเบียนและวัดผล

e-Document

LessPaper

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ภาพกิจกรรม

Album

อัลบั้มภาพกิจกรรม

- ข้อมูลและสถิติ -

0
คณะ
0
หลักสูตร
0
ประกาศนียบัตร
0
นิสิตปัจจุบัน
0
บุคลากร
0
รุ่น มจร (วพธ. รุ่น 14)
วารสารพุทธโสธรปริทรรศน์ JMBR

วารสาร มจร พุทธโสธรปริทรรศน์

เป็นวารสารวิชาการ ราย 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยด้านพระพุทธศาสนา

สมัครเรียนออนไลน์

คลิกที่นี่ ..ค่ะ

สื่อมัลติมีเดีย

ปฏิทินการเรียนการสอน

สารสนเทศ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม